logo huisartsopleiding nederland

Projecten gefinancierd door fondsen

Innovatiefonds

Het Innovatiefonds Huisartsopleiding is een fonds onder beheer van SBOH. De SBOH stelt voor het opleiden van aios huisartsgeneeskunde budget beschikbaar aan de afdelingen van universitair medische centra (UMC’s) die de huisartsopleiding aanbieden. Een deel van dat budget komt beschikbaar via het Innovatiefonds Huisartsopleiding.

 

De volgende projecten zijn momenteel gefinancierd vanuit het Innovatiefonds:

 

HDS-fonds

Het HDS-fonds is een fonds van de SBOH. Aios huisartsgeneeskunde worden tijdens hun opleiding ook opgeleid op de huisartsenpost, onderdeel van de Huisartsen Diensten Structuur (HDS). De SBOH stelt voor het opleiden van de aios budget beschikbaar aan de HDS’en. Gelden die na twee jaar niet aan de opleiding zijn besteed, vallen vrij in het HDS-fonds.

 

De volgende projecten zijn momenteel gefinancierd vanuit het HDS-fonds: